Phone: 0984 459 957 Email: dung.nn@cmctelecom.vn

Category: Server

  • 04 Th1

    Tặng ngay máy chủ khi thuê máy chủ

      Mô tả Giga 1 Giga 2 Giga 3 Giga 4 Giga 5 I. PHÍ KHỞI TẠO DỊCH VỤ VÀ CƯỚC HÀNG THÁNG (VND)  1. Cước cài đặt dịch vụ Miễn Phí Cước hàng tháng (giá Khuyến mãi) thanh toán 6 tháng/lần 2,000,000 2,200,000 2,500,000 3,200,000 3,500,000 II. MÔ...

  • 20 Th4

    Tổng quan về raid máy chủ

    RAID là chữ viết tắt của Redundant Array of Independent Disks. Ban đầu, RAID được sử dụng như một giải pháp phòng hộ vì nó cho phép ghi dữ liệu lên nhiều đĩa cứng cùng lúc. Về sau, RAID đã có nhiều biến thể cho phép không chỉ đảm...