Phone: 0984 459 957 Email: dung.nn@cmctelecom.vn

Category: Hosting

  • 17 Th12

    Giảm 30% phí thuê chỗ đặt máy chủ

     1.Thuê chỗ đặt máy chủ (thuê chỗ đặt server) là gì Dịch vụ Thuê chỗ đặt máy chủ (Cho thuê chỗ đặt máy chủ -thuê chỗ đặt server) là một trong những dịch vụ thuộc nhóm dịch vụ ODS – Dịch vụ Trung tâm Dữ liệu do CMC TELECOM cung cấp. Dịch vụ Thuê chỗ...